Zápis do 1. třídy


Zápis do první třídy 2020/2021

Jak jsme informovali v Aktualitách, naše škola se v září 2019 sloučila s laboratorní školou Poznávání.  

Nic se nemění, jen náš tým je větší a lépe vybaven společně vybudovat ucelený systém vzdělávání pro 21.  století.   

Termín zápisu do 1. třídy, kterou budeme otevírat v září 2020, bude 22. 4. 2020 od 9.00 do 16.30. a to v budově ZŠ Jaroslava Seiferta (Vlkova 31, Praha 3, druhé patro), kde ZŠ Poznávání sídlí.

Máte-li zájem přijít k zápisu, napište nám prosím na info@skolapoznavani.cz nebo martin.simacek@centrum.cz.

Těšíme se na viděnou s vámi i s vaším předškolákem.

Tým ZŠ Poznávání (dříve Spolu růst)


Jak probíhá zápis

Zápis u nás je v podstatě seznámení dětí s naší školou a naše seznámení s dětmi. Milé, přátelské, bezpečné. Naším cílem je, aby se děti na základě tohoto zážitku do školy těšily a abychom my získali základní informace o vašem dítěti. Zápis - dělaný formou hry či nějaké společné aktivity - trvá většinou do 15 minut a je individuální, tedy zápis každého dítěte probíhá zvlášť.

Co s sebou

  • Doklad totožnosti zákonných zástupců
  • Rodný list dítěte
  • A osobně vašeho předškoláka

Kritéria přijetí

Při rozhodování o přijetí dítěte zohledňujeme několik věcí: tou nejdůležitější je školní zralost, kam spadají řečové schopnosti, jemná motorika, grafomotorika a sociální dovednosti. Primárním cílem je, aby si děti školu užívaly, a ne se trápily. Přednost mají děti ze spolupracující školky Živé děti a sourozenci našich školáčků. Roli také hraje pořadí, v jakém jsme přihlášky obdrželi. 


Rozhodnutí o přijetí

Po vyhodnocení podaných přihlášek vás o (ne)přijetí ke studiu budeme informovat mailem.


Těšíme se na vás!