Zápis do 1. třídy


Zápisy do první třídy, kterou otevřeme v září 2019, sice už proběhly v pátek 29. března. Ale ještě nabízíme poslední volná místa. Chcete se přijít podívat, jak u nás probíhá výuka? Chcete k nám zapsat své dítě? Sjednejte si schůzku s ředitelem školy Martinem Šimáčkem martin.simacek@spolurust.cz

Jak probíhá zápis

Zápis u nás je v podstatě seznámení dětí s naší školou a naše seznámení s dětmi. Milé, přátelské, bezpečné. Naším cílem je, aby se děti na základě tohoto zážitku do školy těšily a abychom my získali základní informace o vašem dítěti. Zápis trvá většinou do 30 minut a je individuální, tedy zápis každého dítěte probíhá zvlášť.

Co s sebou

  • Doklad totožnosti zákonných zástupců, případně pas
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde)

Žádost o individuální vzdělávání nebudeme vyžadovat, pokud uspějeme s žádostí o zápis do rejstříku základních škol, o který je řádně zažádáno. Zápisem do rejstříku se však nezmění koncepce vzdělávání.

Kritéria přijetí

Při rozhodování o přijetí dítěte zohledňujeme několik věcí: tou nejdůležitější je školní zralost, kam spadají řečové schopnosti, jemná motorika, grafomotorika a sociální dovednosti. Primárním cílem je, aby si děti školu užívaly, a ne se trápily. Přednost mají děti ze spolupracující školky Živé děti a sourozenci našich školáčků. Roli také hraje pořadí, v jakém jsme přihlášky obdrželi. 


Rozhodnutí o přijetí

Po vyhodnocení podaných přihlášek vás o (ne)přijetí ke studiu budeme informovat mailem.

Platba školného

Splatnost první části školného je 14 dní od vyrozumění o úspěšném přijetí ke studiu.

Těšíme se na vás!