Školné

Školné pro rok 2020/2021 je 9 000 Kč měsíčně.

Školné je možné uhradit jednorázově za celý školní rok nebo ve dvou splátkách na základě dohody.

Školné zahrnuje veškerou výuku v českém i anglickém jazyce, učebnice a školní pomůcky, školní družinu i všechny kroužky a pravidelné vzdělávání našich pedagogů. 

V ceně není zahrnuto stravování a výdaje na dopravu a vstupné do institucí.