Náš příběh

Začalo to školkou

Když jsme hledali mateřskou školku pro naše děti, ocitli jsme se v situaci, kterou zná spousta rodičů - poptávka převyšovala nabídku, a tak byl výběr školky tak trochu degradován na soutěž o jakákoliv místa. My jsme ale chtěli pro naše a další děti víc. Chtěli jsme kvalitní průvodce, protože s nimi měli trávit významnou část jejich dne. Chtěli jsme dobré prostředí, a to jak v samotné školce, tak v okolí. Přáli jsme si smysluplný program pro děti a respektující přístup ze strany pedagogů... A tak jsme s několika dalšími rodiči založili v roce 2014 vlastní školku, kde jsme tohle všechno mohli sami ovlivnit.

Naše škola Spolu růst navázala ve školním roce 2017/2018 na 3leté předškolní vzdělávání. Chtěli jsme pokračovat v principech, v které věříme, které se osvědčily v rámci školky a které léta skvěle fungují v mnoha, například skandinávských zemích. 

Chceme to jinak

Úloha nejen základní školy se v posledních letech výrazně změnila - už není nutné, aby poskytovala základní encyklopedické poznání, ale naopak naučila děti pracovat s obrovským množstvím informací, které se na ně valí, třídit je a poznávat ty důležité, přemýšlet o nich. Důležité je také, aby škola pomohla dětem zorientovat se v základních lidských hodnotách, pomáhala jim hledat pozitivní autority a zároveň je vedla k samostatné aktivitě a aktivnímu občanství.

Moderní metody a individuální přístup

Taková škola ale musí logicky ustupovat od frontální výuky, která zatím na mnoha školách převládá, a naopak zavádět moderní metody a reagovat na děti a jejich individuální potřeby. 

Od domácího vzdělávání ke vstupu do rejstříku škol

Jsme tedy základní škola, která má ambice splnit výše uvedené. Ale ze zákonných důvodů nyní fungujeme v režimu tzv. sdruženého domácího vzdělávání. Organizátorem je zapsaný ústav Spolu růst.

Máme zkušený pedagogický tým a úzce spolupracujeme se ZŠ Těptín. Tato základní škola pro nás představuje metodickou a administrativní podporu, a to mimo jiné pro potenciální vstup do rejstříku škol, o který budeme usilovat.