Na čem stavíme

Moderní projektová výuka 

je založená na práci v tematických blocích. Každý měsíc máme jiné téma a k němu vytváříme úkoly a zadání, na kterých děti pracují. V daném tématu pokrýváme a propojujeme všechny předměty, a to včetně angličtiny. Základem učebního procesu je zážitková výuka. Odpolední kroužky navazují na dopolední výuku tak, jak je běžné ve skandinávském systému. 

Malý počet dětí

umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Ve výuce zohledňujeme jejich potřeby, tempo, ale i talent, a maximálně rozvíjíme jejich potenciál. Díky tomu všechny děti zvládnou probíranou látku, a proto není třeba domácích úkolů. 

Klima třídy

je tvořeno společně s dětmi - denně se setkávají děti i průvodci na ranním kruhu, který je určen k diskuzi, k navrhování obsahu výuky a konkrétního plánu. Nebo třeba k řešení vztahů ve třídě.