Od září na nové adrese, v ZŠ Jaroslava Seiferta

20.06.2019

Díky velkorysosti MČ Praha 3 a vedení ZŠ Jaroslava Seiferta otvíráme naše třídy v samostatném traktu druhého patra této školy na adrese Vlkova 31, Praha 3. 

Těší nás to zejména proto, že budeme moci naši školu Spolu růst dále rozvíjet dle našich představ a potřeb a nebudeme limitováni místem. 

Navíc okolí školy nabízí spoustu příležitostí ke školnímu i mimoškolnímu vyžití a zeleně, kde plánujeme realizovat část výuky (Rajská zahrada a Riegrovy sady).

Přes prázdniny vytvoříme v našich třídách podnětné a bezpečné prostředí a na konci prázdnin vás pozveme na prohlídku, byste se vy i vaše děti s prostředím seznámili.

Těším se na viděnou v novém.

Tým Spolu růst.