Letošní první tripartity máme za sebou

20.11.2018

Slovní hodnocení a portfolia poskytují daleko celistvější představu o tom, jak se dětem ve škole daří, než známky. Navíc je to proces, který je partnerský, nikoho s nikým neporovnává a všichni jsou si na jeho konci vědomí svých kvalit i toho, na čem je dobré zapracovat.

První letošní tripartity máme za sebou. V rámci tohoto přátelského povídání s jasnou strukturou děti nejprve ohodnotily samy sebe. Nad svým portfoliem povídaly o tom, co je baví a co by chtěly jinak. Popsali, v čem se cítí silní a kde mají prostor pro zlepšení, jak se jim spolupracuje s průvodkyněmi a jak se jim líbí výukové pomůcky. Pak přidaly svůj pohled na práci dětí průvodkyně a nakonec dostali prostor ke komentářům a otázkám i rodiče.