Kroužky

Kroužky pro školní rok 2019/2020 

Pondělí

English Art Class

Hodina nabitá kreativním tvořením, výtvarnými experimenty a netradičními uměleckými technikami. A to vše zábavně a v angličtině, kdy si děti osvojují cizí jazyk zcela bez učení.

Úterý

Švihadla 

Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Důraz je kladen na rozvoj koordinace, rytmu, obratnosti a hbitosti, což dle poznatků neurologie podporuje mozkovou činnost a pomáhá v učebním procesu.

Středa

Workshop s překvapením

V tomto kroužku jsou propojovány hudba, zpěv, rytmus i pohyb s jednoduchými divadelními prvky. Využívají se metody dramatické výchovy a děti si zkouší mimo jiné improvizovat na dané téma, společně vytvářet zvuky a melodie a práci s loutkami.

Čtvrtek

Zdravý pohyb 

Aneb kompenzace sedavého způsobu života. V tomto kroužku kombinujeme dětskou jógu, Pilatesovy, Alexandrovy a Feldenkraisovy metody. Cílem je procvičení správné fyziologie stoje, sedu, lehu a pohybu. Při cvičení využíváme často příběhů, vizualizace a fantazie.

Pátek

Tvůrčí dílna 

V tvořivém kroužku se věnujeme různým výtvarným a řemeslným činnostem podle schopností a přání dětí. Nabízíme například různě složité vystřihovánky, origami, tkaní, háčkování, pletení, základy šití, patchwork, jednoduché výrobky z vlny a další.