Hodnoty naší školy


Pomáháme si navzájem růst a učit se nové věci 

Dokážeme být aktivní a iniciativní, i klidní a pokorní
Chováme se svobodně a ctíme svobodu druhých
Jednáme spolu partnersky
Respektujeme společné domluvy
Volíme si práci a jsme za ni odpovědní
Všímáme si prostoru kolem sebe a pečujeme o něj
Ochraňujeme přírodu i výtvory lidí
Máme radost ze života